תנאי שימוש באתר פורטל השוואת מחירים:

הגלישה באתר www.hashvaat-mechirim.co.il להלן האתר והשימוש בו כפופה להסכמתך לתנאי השימוש באתר כפי שיפורטו להלן ולפיכך, אנו מבקשים ממך לקרוא תקנון זה טרם שימושך באתר.
האתר מנוהל ע"י חברת וויז אס.אי.או בע"מ תחת חוקי מדינת ישראל.

1. תנאים המובאים להלן תקפים לכל אמצעי המדיה אשר תכני האתר יחשפו בהם.
2. אתר פורטל השוואת מחירים לא יהיה אחראי על כל שירות שיתקבל או מתקבל מצד שלישי ואין הוא נושא בכל אחריות לגבי התחייבות או אמירות של צד שלישי.
3. מפעיל האתר אינו מייצר כל מידע אלא משתמש במידע הנלקח ישירות ובהסכת נותן הישרות - צד שלישי.
4. בשליחת פרטיך, הינך מאשר לחברת וויז אס.אי. או ללהעביר פרטים אלו לנותני שירות.
5. השימוש במידע שהזנת לאתר אינו באחריות פורטל השוואת מחירים וכל שימוש במידע זה על-ידי צד שלישי אינו באחריות מפעיל האתר.
6. תוכן האתר, עיצובו וממשק הניהול שייכים באופן בלעדי לחברת וויז אס.אי.או וזו רואה בכל הפרה של בלעדיות זו בחומרה.
7. מפעיל האתר לא ייחשב כמפר התחייבות לפרטיות או פוגע בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995 שישהיה בו לזהות משתמשיםו/או להתחקות אחריו.
8. על השימוש באתר פורטל השוואת מחירים יחולו חוקי מדינת ישראל והם בלבד.

לבירורים ושאלות יש לפנות דרך טופס צור קשר באתר ואנו נשוב אליכם בהקדם.
בברכה,
צוות פורטל השוואת מחירים